Vân Tịch Truyện

Xem Phim Vân Tịch Truyện
Xem Phim vân tịch truyện

Tập 1

Phim Vân Tịch Truyện xung quanh Hàn Vân Tịch (Cúc Tịnh Y) - người nhân thân là con nhà y, tuy khuôn mặt xấu như con gấu do nhiễm độc dược nhưng lại tốt bụng, thiện lương. Vân Tịch tinh thông y thuật, thông minh cơ trí nên phải chịu cảnh bị người khác ghen tỵ đố kỵ. Nàng được nhà vua ban hôn với Tần vương Long Phi Dạ (Trương Triết Hãn), tới Tần Vương phủ làm một vương phi hữu danh vô thực. Dựa vào tài năng của mình, Vân Tịch cứu được Mục Thanh Vũ & Thiên Ninh thái tử, giải độc cho bách tính, lại q... Xem Thêm...
longtieng.net
bình luận
Nguồn : Vân Tịch Truyện