Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ

Xem Phim Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ
Xem Phim The Legend of Sumoer

Tập 18

Phim Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ ...Cô gái ở Khoa Nhĩ Thấm tên gọi Tô Mạt Nhi có phẩm cách của long đảm hoa, nguyện lòng chính mình chịu khổ cực cũng muốn thành toàn cho người khác. Ở đại hội đua ngựa, Tô Mạt Nhi gặp Đa Nhĩ Cổn, kết thành bạn bè tốt. Thảo nguyên gặp biến cố, đại binh Sát Cáp Nhĩ xâm chiếm, Tô Mạt Nhi mất đi gia đình. Vì muốn có được sự bảo hộ của Đại Kim, Khoa Nhĩ Thấm phải áp dụng chính sách hòa thân, đem cách cách Bố Mộc Bố Thái gả cho Hoàng Thái Cực làm trắc phi (tức vợ lẽ của vương ... Xem Thêm...
longtieng.net
bình luận
Nguồn : Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ