Danh Sách Máy Chủ
Thẩm Phán Kính Mến

Xem Phim Thẩm Phán Kính Mến
Xem Phim Your Honor

Tập 12-a

103
Han Soo Ho & Han Kang Ho là anh em sinh đôi nhưng lại sống 2 cuộc đời không nghi ngờ gì nữa độc quyền. Han Soo Ho là một thẩm phán & luôn sống theo nguyên tắc. Han Kang Ho lại có đến 5 tiền án độc quyền. Một ngày nọ, Han Soo Ho đột nhiên biến mất. Hang Kang Ho chân tướng được giấu kín thế chỗ thẩm phán của ca ca trai mình. Han Kang Ho, một con người từng được xem là rác rưởi lại trở thành "Thẩm Phán Kính Mến" & được kính trọng vô cùng.... Xem Thêm...
bình luận
Nguồn : Thẩm Phán Kính Mến