Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 Tập 54 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 神雕侠侣, The Romance Of The Condor Heroes 2014
Hoa Giang Hồ (Drama) Tập 26 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoa Giang Hồ (Drama) Hoạ Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 2016
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Tập 26 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 画江湖之不良人 2016
Hoàng Đế Cuối Cùng HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoàng Đế Cuối Cùng The Last Emperor 1987
Thập Diện Mai Phục HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thập Diện Mai Phục House Of Flying Daggers 2004
Cha Đẻ Tàu Thần Châu SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cha Đẻ Tàu Thần Châu Hsue-shen Tsien 2012
Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế Quốc HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế Quốc Detective Dee And The Mystery Of The Phantom Flame 2010
Toàn Thành Giới Bị HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Toàn Thành Giới Bị City Under Siege 2010
Bình Minh Đỏ HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bình Minh Đỏ Red Dawn 2012
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Tập 34 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Chinese Paladin 2005
Trò Chơi Gián Điệp HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Trò Chơi Gián Điệp Spy Game 2001
Đội Trưởng Cảnh Sát Tập 36 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đội Trưởng Cảnh Sát Police Captain 2015 2015
Con Thân Yêu HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Con Thân Yêu Dearest 2014 2014
Thiên Long Bát Bộ Tập 560 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thiên Long Bát Bộ Tian Long Ba Bu 2003
Điệp Vụ Hàn Đông Tập 36 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Điệp Vụ Hàn Đông Han Dong 2015
Gián Điệp SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Gián Điệp The Spy 2012
Tiền Học Sâm – Cha Đẻ Tàu Thần Châu HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tiền Học Sâm – Cha Đẻ Tàu Thần Châu Qian Xuesen 2012
Lang Nha Bảng Tập 54 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Lang Nha Bảng Đang cập nhật 2015
Trường Tương Y Tập 37 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Trường Tương Y Chronicle of Life 2016
Thượng Hải SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thượng Hải Shanghai 2010
1/33123...68...Cuối