Đảo Hải Tặc Tập 817 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đảo Hải Tặc One Piece 1999
Tru Tiên – Thanh Vân Chí Tập 67 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tru Tiên – Thanh Vân Chí Quyết Chiến Thanh Vân 2016
Tru Tiên – Thanh Vân Chí :Phần 2 Tập 18 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tru Tiên – Thanh Vân Chí :Phần 2 The Legend Of Chusen 2 2016
Tru Tiên :Phần 2 Tập 18 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tru Tiên :Phần 2 Thanh Vân Chí 2 2016 2016
Quyết Chiến Thanh Vân Tập 53 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Quyết Chiến Thanh Vân Tru Tiên / Thanh Vân Chí 2016
[:vi]Ngưỡng Cửa Cuộc Đời[:en]Ngưỡng Cửa Cuộc Đời – 2010[:] Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt [:vi]Ngưỡng Cửa Cuộc Đời[:en]Ngưỡng Cửa Cuộc Đời – 2010[:] Banolim 2 2010
Sinh Tử Chiến HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sinh Tử Chiến The King Of Fighter 2010
Đương Đầu Với Thử Thách 3: Với Một Sự Trả Thù SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đương Đầu Với Thử Thách 3: Với Một Sự Trả Thù Die Hard 3: With A Vengeance 1995
Hủy Diệt Trái Đất SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hủy Diệt Trái Đất Final Fantasy: The Spirits Within 2001
Đương Đầu Với Thử Thách 3 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đương Đầu Với Thử Thách 3 Die Hard: With a Vengeance 1995
Đương Đầu Với Thử Thách 3: Báo Thù HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đương Đầu Với Thử Thách 3: Báo Thù Die Hard: With A Vengeance 1995
Hoá Thân Của Đồng Tiền Tập 152 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoá Thân Của Đồng Tiền Money Demons SBS 2013 Vietsub 2013