Tổng Thống Bất Đắc Dĩ :Phần 2 Tập 10 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tổng Thống Bất Đắc Dĩ :Phần 2 Designated Survivor :Season 2 2017
Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Tập 816 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super 2015
Tổng Thống Bất Đắc Dĩ :Phần 1 Tập 21 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tổng Thống Bất Đắc Dĩ :Phần 1 Designated Survivor - Season 1 2016
Tổng Thống Bất Đắc Dĩ 1 Tập 2 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tổng Thống Bất Đắc Dĩ 1 Designated Survivor First Season 1 2016