Đảo Hải Tặc Tập 817 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đảo Hải Tặc One Piece 1999
Không Thể Không Yêu Tập 44 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Không Thể Không Yêu Không Thể Không Yêu 2017
Hạ Chí Chưa Tới Tập 48 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hạ Chí Chưa Tới Rush To The Dead Summer 2017
V8: Đường Đua HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt V8: Đường Đua V8 – Start Your Engines 2013
Thầy Hướng Dẫn HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thầy Hướng Dẫn Guidance 2014
Tôi Thapki Tập 37 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tôi Thapki HTV3 2016