Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Tập 816 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super 2015
Ohrora Tiểu Thư Uy Quyền Tập 80 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ohrora Tiểu Thư Uy Quyền Princess Aurora 2013
13 Lý Do Tại Sao :Phần 1 Tập 13 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt 13 Lý Do Tại Sao :Phần 1 13 Reasons Why :Phần 1 2017
[:vi]Đại Náo Thiên Trúc[:] HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt [:vi]Đại Náo Thiên Trúc[:] Buddies in India 2017
Truyền Thuyết Biển Xanh Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Truyền Thuyết Biển Xanh The Legend Of The Blue Sea 2016
Long Quyền Tiểu Tử HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Long Quyền Tiểu Tử Kungfu Boys 2016
Tiên Hạc Thần Trâm HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tiên Hạc Thần Trâm The Magic Crane 1993
Tiểu Thư Kiêu Kỳ Tập 16 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tiểu Thư Kiêu Kỳ Take Care Of The Young Lady 2009
Tiểu Thư Tập 16 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tiểu Thư Take Care Of The Young Lady