Thục Sơn Chiến Kỷ 2 – Đạp Hỏa Hành Ca Tập 16 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thục Sơn Chiến Kỷ 2 – Đạp Hỏa Hành Ca The Legend of Zu :Season 2 2018
Thục Sơn Chiến Kỷ 2: Đạp Hỏa Hành Ca Tập 12 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thục Sơn Chiến Kỷ 2: Đạp Hỏa Hành Ca The Legend of Zu :Season 2 2018
Thục Sơn Chiến Kỷ  2015 Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thục Sơn Chiến Kỷ 2015 The Legend of Zu 2015
Thục Sơn Chiến Kỷ Chi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Tập 56 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thục Sơn Chiến Kỷ Chi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ The Legend Of Zu 2015
Thục Sơn Chiến Kỷ Tập 56 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thục Sơn Chiến Kỷ The Legend of Zu,蜀山战纪之剑侠传奇 2015
Thục Sơn Chiến Kỷ Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Tập 16 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thục Sơn Chiến Kỷ Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Tân Thục Sơn Kỳ Hiệp 2015