Tấm Lòng Người Mẹ Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tấm Lòng Người Mẹ All About My Mom,부탁해요, 엄마 2015
Nỗi Lòng Người Mẹ Tập 98 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nỗi Lòng Người Mẹ SCTV 6 SNTV 2015