Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Tập 816 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super 2015
Văn Phòng Thám Tử Tập 10 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Văn Phòng Thám Tử Rivers Edge Okawabata Detective Agency - Ribasu Ejji Ookawabata Tanteisha 2014
7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Tập 35 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super 2015