Sóng Gió Gia Tộc :Phần 3 Tập 40 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sóng Gió Gia Tộc :Phần 3 Heart of Greed :Season 3 2017
Sóng Gió Gia Tộc Tập 40 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sóng Gió Gia Tộc Heart Of Greed 2007
Những Trái Tim Si Tình Tập 280 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Những Trái Tim Si Tình In The Eye Of The Beholder Uslt 2010