Họa Giang Hồ Chi Bôi Mạc Đình Tập 29 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Họa Giang Hồ Chi Bôi Mạc Đình Hoa Giang Ho Chi Boi Mac Dinh 2016 2016
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Princess Agents 2017
Gã Trùm :Phần 3 Tập 10 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Gã Trùm :Phần 3 Better Call Saul Season 3 2017
Chuyện Người Hầu Gái :Phần 1 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Chuyện Người Hầu Gái :Phần 1 The Handmaid's Tale :Season 1 2017
Xác Sống Ăn Não :Phần 3 Tập 11 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Xác Sống Ăn Não :Phần 3 iZombie Season 3 2017