Nhẫn Hoa Tập 22 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nhẫn Hoa Waen Dok Mai - Ring & Flower 2017
Siêu Nhân Quần Sịp HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Siêu Nhân Quần Sịp Captain Underpants: The First Epic Movie 2017
Siêu Nhân Agito HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Siêu Nhân Agito Kamen Rider Agito 2001
Siêu Nhân Phi Long Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Siêu Nhân Phi Long
Siêu Nhân Gao Tập 26 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Siêu Nhân Gao Hyakujuu Sentai Gaoranger 2001
Siêu Nhân Khủng Long Sấm Sét Tập 34 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Siêu Nhân Khủng Long Sấm Sét Power Rangers: Dino Thunder 2012