Running Man Tập 385 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Running Man Running Man 2010
Danh Ca Đại Chiến Tập 313 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Danh Ca Đại Chiến Running Man 2013
Tới Đây Nào Ma Kia Tập 6 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tới Đây Nào Ma Kia Vietsub 2016
Năng Lực Siêu Nhiên Tập 179 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Năng Lực Siêu Nhiên Running Man 2011