Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Tập 816 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super 2015
Nhất Dương Chỉ Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nhất Dương Chỉ 天龙八部 ,Demi-Gods and Semi-Devils
Cương Thi 2016 Tập 28 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cương Thi 2016 Cương Thi Ân Oán Truyền Kiếp (Blue Veins) 2016
Trinh Sát Hành Động Tập 2 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Trinh Sát Hành Động Đang cập nhật 2016
Chơi Với Ma Tập 28 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Chơi Với Ma 鬼同你OT,Ghost Of Relativity 2015
Toà Án Lương Tâm SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Toà Án Lương Tâm
Võ Đang Trương Tam Phong Tập 120 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Võ Đang Trương Tam Phong Rise Of The Taiji Master 20/20 USLT - phim hong kong 1996
Thâm Cung Nội Chiến 2 Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thâm Cung Nội Chiến 2 Beauty At War 2013