Nhiệt Huyết Trường An Tập 37 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nhiệt Huyết Trường An Detective Samoyeds 2017
Thiếu Hiệp Tây Nhai Tập 24 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thiếu Hiệp Tây Nhai Phim Trung Quốc 2016
Trạch Thiên Ký Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Trạch Thiên Ký Fighter Of The Destiny 2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Tập 28 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Phim Trung Quốc 2017
Tư Mỹ Nhân Tập 47 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tư Mỹ Nhân Song of Phoenix 2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi :Phần 2 Tập 4 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi :Phần 2 Phim Trung Quốc 2017
Bạch Ngọc Đường Tập 26 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bạch Ngọc Đường Yutang 2012
Giấc Mộng Tây Du HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Giấc Mộng Tây Du Dream Journey 2016
Huyết Chiến Tam Giác Vàng​ HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Huyết Chiến Tam Giác Vàng​ Killer Limo​ 2017
Hoạ Tâm Sư Tập 13 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoạ Tâm Sư Hua Xin ShiPainted Heart 2017
Long Châu Truyền Kỳ HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Long Châu Truyền Kỳ Dragon Ball Legend 2017
Thiếu Lâm Tiểu Tử HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thiếu Lâm Tiểu Tử Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin 1984
Tào Tháo Tập 25 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tào Tháo Yingxiong Cao Cao,英雄曹操 2014
Thái Cực Tông Sư Tập 30 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thái Cực Tông Sư Taichi Master 2017
Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn Tập 30 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thái Cực Tông Sư Chi Thái Cực Môn Taichi Master: The Door of Taichi 2017
Họa Giang Hồ Chi Bôi Mạc Đình Tập 24 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Họa Giang Hồ Chi Bôi Mạc Đình Hoa Giang Ho Chi Boi Mac Dinh 2016 2016
Kung-Fu Yoga HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Kung-Fu Yoga Kung-Fu Yoga 2017
Cao Thủ Sa Mạc HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cao Thủ Sa Mạc Da Mo Gu Xia 2017
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện Journey To The West The Demons Strike Back - Demon Chapter 2017
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện :Phần 2 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện :Phần 2 Journey to the West: The Demons Strike Back 2017
1/10123...68...Cuối