Yêu Xa Tập 18 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Yêu Xa Long-Distance Relationship 2017
Lang Nha Bảng :Phần 2 Tập 38 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Lang Nha Bảng :Phần 2 Nirvana in Fire :Season 2 2017
Nam Thần Mạnh Nhất Tập 24 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nam Thần Mạnh Nhất The Strongest God 2017
Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017 Tập 66 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017 Nothing Gold Can Stay 2017
Vòng Xoáy Tình Yêu Tập 39 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Vòng Xoáy Tình Yêu My Best Ex-Boyfriend 2015
Long Nhật Nhất, Anh Chết Chắc Tập 32 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Long Nhật Nhất, Anh Chết Chắc Dragon Day, You're Dead, 2017
28 Tuổi Vị Thành Niên (Bản Điện Ảnh) HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt 28 Tuổi Vị Thành Niên (Bản Điện Ảnh) Suddenly Seventeen 2016
Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La Phim Trung Quốc
Án Mạng Liên Hoàn HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Án Mạng Liên Hoàn The Liquidator 2017
Nam Thần Mạnh Nhất Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nam Thần Mạnh Nhất The Strongest Men of God 2018
Tiên Kiếm Kỳ Duyên Tập 45 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tiên Kiếm Kỳ Duyên Chinese Paladin :Season 5 2016
Cực Quang Chi Luyến Tập 59 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cực Quang Chi Luyến Love of Aurora 2017
Địa Linh Khúc Tập 16 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Địa Linh Khúc Songs Of The Spirit 2017
Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc Tập 32 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc Phim Trung Quốc 2017
Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc 2017 Tập 32 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc 2017 Phim Trung Quốc 0
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 66 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên As Flowers Fade and Fly Across The Sky 2017
Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm Tập 44 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm The Advisors Alliance 2: Growling Tiger Roaring Dragon 2017
Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng Tập 40 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng Fei Hung Wong 2017
Bảy Cái Tôi Tập 34 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Cái Tôi Kill Me Heal Me 2017
Lang Nha Bảng 2 – Phong Khởi Trường Lâm Tập 36 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Lang Nha Bảng 2 – Phong Khởi Trường Lâm Nirvana In Fire 2: The Wind Blows In Chang Lin 2017
1/82123...68...Cuối