Long Nhật Nhất, Anh Chết Chắc Tập 32 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Long Nhật Nhất, Anh Chết Chắc Dragon Day, You're Dead, 2017
Nam Thần Mạnh Nhất Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nam Thần Mạnh Nhất The Strongest God 2017
Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017 Tập 65 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017 Nothing Gold Can Stay 2017
Tiên Kiếm Kỳ Duyên Tập 45 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tiên Kiếm Kỳ Duyên Chinese Paladin :Season 5 2016
Vòng Xoáy Tình Yêu Tập 37 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Vòng Xoáy Tình Yêu My Best Ex-Boyfriend 2015
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 66 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên As Flowers Fade and Fly Across The Sky 2017
Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm Tập 44 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm The Advisors Alliance 2: Growling Tiger Roaring Dragon 2017
Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng Tập 40 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng Fei Hung Wong 2017
Bảy Cái Tôi Tập 34 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Cái Tôi Kill Me Heal Me 2017
Lang Nha Bảng 2 – Phong Khởi Trường Lâm Tập 36 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Lang Nha Bảng 2 – Phong Khởi Trường Lâm Nirvana In Fire 2: The Wind Blows In Chang Lin 2017
Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh Faithful to Buddha Faithful to You 2017
Chiến Hạm Mỹ Nữ HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Chiến Hạm Mỹ Nữ Jian Ji 2017
Bắc Thượng Quảng Chỉ Tin Vào Tình Yêu Tập 44 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bắc Thượng Quảng Chỉ Tin Vào Tình Yêu City Still Believe In Love 2017
Tiên Cầu Đại Chiến HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tiên Cầu Đại Chiến Soccer Killer 2017
Siêu Mèo HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Siêu Mèo Meow 2017
Phượng Tù Hoàng Tập 4 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Phượng Tù Hoàng Huang Feng Prison 2017
Vương Giả Xuất Kích Tập 5 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Vương Giả Xuất Kích King Attack 2017
Yêu Miêu Truyện HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Yêu Miêu Truyện Legend of the Demon Cat 2018
Băng Đảng Buôn Súng HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Băng Đảng Buôn Súng Strangers 2017
Hàng Ma Truyện HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hàng Ma Truyện The Golden Monk 2017
1/20123...68...Cuối