Vân Hải Ngọc Cung Duyên Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Vân Hải Ngọc Cung Duyên Lofty Waters Verdant Bow
Sóng Gió Gia Tộc :Phần 3 Tập 40 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sóng Gió Gia Tộc :Phần 3 Heart of Greed :Season 3 2017
Những Kẻ Ba Hoa Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Những Kẻ Ba Hoa My Ages Apart 2017
Truyền Tích Tam Tiên Nhân Tập 22 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Truyền Tích Tam Tiên Nhân Legend Of The Demigods 0
Thiếu Lâm Kỳ Binh Tập 1 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thiếu Lâm Kỳ Binh 18 Shaolin Golden Boys 0
Nhất Đao Khuynh Thành Tập 1 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nhất Đao Khuynh Thành Blade Of Fury 0
Chung Vô Diệm 2001 Tập 1 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Chung Vô Diệm 2001 Wu Yen 0
Đội Chống Xã Hội Đen Tập 30 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đội Chống Xã Hội Đen OCTB 2017
Dị Giới Hùng Tình Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Dị Giới Hùng Tình Shades Of Darkness 0
24 Giờ Hồi Sinh HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt 24 Giờ Hồi Sinh 24 Hours to Live 2017
Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Atv Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Atv The Magic Blade 0
Hoàng Gia Nữ Tướng Tập 1 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoàng Gia Nữ Tướng She Shoots Straight 0
Sư Tử Hà Đông P1,2 Tập 2 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sư Tử Hà Đông P1,2 The Lion Roars 0
Hoa Sơn Thánh Mẫu Tập 27 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoa Sơn Thánh Mẫu The Lamp Lore 0
Tình Yêu Và Ngã Rẽ Tập 19 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tình Yêu Và Ngã Rẽ Betweent Love Disire,完美叛侶 2016
Ma Đạo Tranh Bá :Phần 2 Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ma Đạo Tranh Bá :Phần 2 Vampire Expert :Season 2 0
Pháp Sư Bất Đắc Dĩ Tập 21 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Pháp Sư Bất Đắc Dĩ The Exorcist's Meter 2017
Trung Hoa Anh Hùng :Phần 2 Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Trung Hoa Anh Hùng :Phần 2 The Blood Sword 0
Mất Dấu :Phần 2 Tập 29 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Mất Dấu :Phần 2 Line Walker: The Prelude 2017
Anh Họ Cố Lên :Phần 3 Tập 21 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Anh Họ Cố Lên :Phần 3 Oh My Grad 2017
1/12123...68...Cuối