Trạch Thiên Ký Tập 51 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Trạch Thiên Ký Fighter Of The Destiny 2017
Tư Mỹ Nhân Tập 51 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tư Mỹ Nhân Song of Phoenix 2017
Nhan Trị Sơn Hải Kinh HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nhan Trị Sơn Hải Kinh Shan Hai Jing 2017
Shan Hai Jing HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Shan Hai Jing Phim Trung Quốc 2017
Long Châu Truyền Kỳ HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Long Châu Truyền Kỳ Dragon Ball Legend 2017
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện :Phần 2 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện :Phần 2 Journey to the West: The Demons Strike Back 2017
Ma Du Ký: Bàn Cổ Tâm Tập 5 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ma Du Ký: Bàn Cổ Tâm Magic Tour 1: Pangu Heart 2017
Giấc Mộng Tây Du HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Giấc Mộng Tây Du Dream Journey 2016
Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước Tập 24 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước The Journey 2017
Ma Du Ký: Bàn Cổ Tim Tập 5 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ma Du Ký: Bàn Cổ Tim Magic Tour 1: Pangu Heart 2017
Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết 2016 Tập 43 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết 2016 The Classic Of Mountains And Seas 2016
Đại Đường Vinh Diệu :Phần 2 Tập 32 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đại Đường Vinh Diệu :Phần 2 The Glory Of Tang Dynasty 2 2017
Tây Du Kí: Tôn Đại Thánh Trở Về HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tây Du Kí: Tôn Đại Thánh Trở Về The Monkey King-hero Is Back 2015
Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa Dream Journey 2 2017
Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ Tập 32 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ Green Hill Fox Legend 2016
Tả Nhãn Quỷ Sự Tập 13 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tả Nhãn Quỷ Sự Tả nhãn quỷ sự 2016
Tước Tích (Movie) HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tước Tích (Movie) Legend Of Ravaging Dynasties 2016
Học Viện Truyền Thuyết: Tam Sinh Tam Thế Đào Hoa Duyên Tập 40 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Học Viện Truyền Thuyết: Tam Sinh Tam Thế Đào Hoa Duyên The Legendary School: Three Lives Three Worlds Tao Hua Yuan 2016
Kiếm Sĩ Cuối Cùng HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Kiếm Sĩ Cuối Cùng The Last Wulin 2017
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa Tập 58 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa Ten Great Iii Of Peach Blossom 2017
1/4123...Cuối