Tình Yêu Từ Hai Nửa Thế Giới Tập 14 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tình Yêu Từ Hai Nửa Thế Giới Jao Ban Jao Ruen 2016
Người Đẹp Kỳ Lạ Tập 1 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Người Đẹp Kỳ Lạ Yai Kanlaya 2014
Chuyện Tình Bậc Đế Vương Tập 12 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Chuyện Tình Bậc Đế Vương Rak Nakara 2017