Vân Hải Ngọc Cung Duyên Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Vân Hải Ngọc Cung Duyên Lofty Waters Verdant Bow
Sóng Gió Gia Tộc :Phần 3 Tập 40 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sóng Gió Gia Tộc :Phần 3 Heart of Greed :Season 3 2017
Những Kẻ Ba Hoa Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Những Kẻ Ba Hoa My Ages Apart 2017
Những Kẻ Ba Hoa Tập 47 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Những Kẻ Ba Hoa My Ages Apart 2017
Thiếu Lâm Kỳ Binh Tập 1 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thiếu Lâm Kỳ Binh 18 Shaolin Golden Boys 0
Hương Vị Chua Ngọt Tập 9 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hương Vị Chua Ngọt Family Time 2017
Nhu Đạo Long Hổ Bang SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nhu Đạo Long Hổ Bang Throwdown 2004
Bạn Gái Người Máy HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bạn Gái Người Máy Igirls 2016
Tình Yêu Và Ngã Rẽ Tập 19 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tình Yêu Và Ngã Rẽ Betweent Love Disire,完美叛侶 2016
Biệt Đội Cơ Động HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Biệt Đội Cơ Động PTU 2003
Mất Ngủ HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Mất Ngủ The Sleep Curse 2017
Mất Dấu :Phần 2 Tập 29 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Mất Dấu :Phần 2 Line Walker: The Prelude 2017
Sứ Đồ Hành Giả :Phần 2 Tập 30 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Sứ Đồ Hành Giả :Phần 2 Line Walker :Season 2 2017
Vùng Trời Bao La :Phần 1 Tập 40 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Vùng Trời Bao La :Phần 1 Triumph In The Skies
Liệu Pháp Nhân Tâm :Phần 2 Tập 25 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Liệu Pháp Nhân Tâm :Phần 2 giai ma nhan tam 2013
Ước Mơ Xa Vời Tập 29 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ước Mơ Xa Vời L'Escargot,抉宅男女,Quyết Trạch Nam Nữ,Nam Nữ Dọn Nhà 2011
Truyền Kỳ Về Ông Trùm Tập 4 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Truyền Kỳ Về Ông Trùm The Legendary Tycoon 2017
Vũ Điệu Se Duyên Tập 30 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Vũ Điệu Se Duyên House of Harmony and Vengeance 2012
Danh Môn Vọng Tộc Tập 39 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Danh Môn Vọng Tộc Silver Spoon, Sterling Shackles 2012
Nụ Hôn Nghiệp Chướng Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nụ Hôn Nghiệp Chướng Ambition,孽吻
1/14123...68...Cuối