Một Đấu Một Tập 16 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Một Đấu Một Man To Man 2017
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Princess Agents 2017
Không Thể Không Yêu Tập 44 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Không Thể Không Yêu Không Thể Không Yêu 2017
Cú Hit Tuyệt Đỉnh Tập 32 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cú Hit Tuyệt Đỉnh The Best Hit 2017
Giấc Mơ Làm Ca Sỹ​ – Cô Nàng Lắm Chiêu Tập 38 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Giấc Mơ Làm Ca Sỹ​ – Cô Nàng Lắm Chiêu You Are Too Much 2017