Tân Mãnh Long Quá Giang Tập 36 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon 2016
Bình Lý Hồ Tập 22 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bình Lý Hồ Bình Lý Hồ 2016
Ngọc Kiếm Kỳ Duyên – Tân Lạc Thần Truyền Kỳ Tập 68 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ngọc Kiếm Kỳ Duyên – Tân Lạc Thần Truyền Kỳ Legend Of Goddess Luo 2014
Bầu Trời Trong Xanh HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bầu Trời Trong Xanh Ot vinta The Propeller 2012
Gia Đình Sóng Gió Tập 748 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Gia Đình Sóng Gió gia dinh song gio 2014
Nhục Bồ Đoàn 3 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nhục Bồ Đoàn 3 Sex and Zen: Extreme Ecstasy 2011
Otakus In Love (2004) HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Otakus In Love (2004) Koi No Mon 2004