Nằm Vùng Trở Về Tập 43 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nằm Vùng Trở Về Undercover 2017
Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Princess Agents 2017
Thượng Cổ Tình Ca Tập 17 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thượng Cổ Tình Ca A Life Time Love 2017
Săn Tìm Kho Báu HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Săn Tìm Kho Báu An Idiot Lost In Xiangxi 2017
Săn Tìm Kho Báu HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Săn Tìm Kho Báu An Idiot Lost In Xiangxi 2016
Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành Tập 21 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành Candle In The Tomb 2016
Hàn Võ Ký Tập 24 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hàn Võ Ký Cambrian Period 2017
Lang Đồ Đằng HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Lang Đồ Đằng Wolf Totem 2015
Hoa Đô Đại Chiến :Phần 2 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoa Đô Đại Chiến :Phần 2 The Twins Effect II - Blade of King 2004
Đại Chiến Sau Tận Thế HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đại Chiến Sau Tận Thế Teana: 10000 Years Later 2015
Cambrian Period Tập 16 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cambrian Period Phim Trung Quốc 2017
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện :Phần 2 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện :Phần 2 Journey to the West: The Demons Strike Back 2017
Huyết Chiến Tam Giác Vàng​ HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Huyết Chiến Tam Giác Vàng​ Killer Limo​ 2017
Giấc Mộng Tây Du HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Giấc Mộng Tây Du Dream Journey 2016
Tần Thời Minh Nguyệt :Phần 5 Quân Lâm Thiên Hạ Tập 62 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tần Thời Minh Nguyệt :Phần 5 Quân Lâm Thiên Hạ Qin's Moon :Season :Season :Season 5 2015
Cổng Chiến Binh HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cổng Chiến Binh Warrior's Gate 2016
Cao Thủ Sa Mạc HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cao Thủ Sa Mạc Da Mo Gu Xia 2017
Dao Cổn Tàng Ngao HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Dao Cổn Tàng Ngao Rock Dog 2016
Chạy Trốn Quỷ Dữ HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Chạy Trốn Quỷ Dữ Nowhere To Run 2015
Thầy Giáo Thịt Tươi Tập 24 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thầy Giáo Thịt Tươi Fresh Teachers 2017
1/4123...Cuối