Hoa Du Ký HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoa Du Ký A Korean Odyssey 2017
Đêm Ký Ức HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đêm Ký Ức Forgotten / Night of Memory 2017
Ác Thủ Giấu Mặt Tập 16 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ác Thủ Giấu Mặt The Village: Achiara's Secret 2015
Thèm Khát HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thèm Khát Thirst 2009
Thần Chết Tập 3 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thần Chết Black 2017
Đại Dịch Ở Seoul HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đại Dịch Ở Seoul Seoul Station 2016
Quý Ông Báo Thù HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Quý Ông Báo Thù Sympathy for Mr. Vengeance 2002
Heo Ăn Thịt Người – Hiểm Họa Vùng Sameri HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Heo Ăn Thịt Người – Hiểm Họa Vùng Sameri Chaw - Chawu 2009
Tôi Đã Thấy Ma HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tôi Đã Thấy Ma I Saw The Devil - 악마를 보았다 2010
Thảm Họa Kinh Hoàng HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thảm Họa Kinh Hoàng Pandora 2016
Ác Nhân HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ác Nhân I Saw the Devil 2010
Ngôi Trường Ma Quái HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ngôi Trường Ma Quái The Silenced 2015
Rêu HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Rêu Moss 2010
Ngôi Nhà Giữa Rừng HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ngôi Nhà Giữa Rừng Hansel and Gretel 2007
Hồi Chuông Tử Thần 2: Đẫm Máu HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hồi Chuông Tử Thần 2: Đẫm Máu Death Bell 2: Bloody Camp 2010
Heo Ăn Thịt Người​ HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Heo Ăn Thịt Người​ Chaw 2009
Gia Đình Lựu Đạn HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Gia Đình Lựu Đạn A Dynamite Family 2014
Gia Đình Bí Mật HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Gia Đình Bí Mật The Quiet Family 1998
Thầy Bắt Ma HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thầy Bắt Ma Ghost Sweepers 2012
Song Nguyệt HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Song Nguyệt Two Moon 2012
1/3123