Tình Yêu Từ Hai Nửa Thế Giới Tập 14 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tình Yêu Từ Hai Nửa Thế Giới Jao Ban Jao Ruen 2016
Nữ Thần Rắn Tập 11 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nữ Thần Rắn Nakee 2016
Nhà Trọ Ma Quái Tập 14 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nhà Trọ Ma Quái หอเฮ้วขนหัวลุก 2016
Tình Yêu Vượt Thời Gian (Thái Lan) Tập 7 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tình Yêu Vượt Thời Gian (Thái Lan) Tawee Pope 2011
Người Tình Của Quỷ Dữ Tập 17 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Người Tình Của Quỷ Dữ Devil Lover 2015