Nhiệt Huyết Trường An Tập 37 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Nhiệt Huyết Trường An Detective Samoyeds 2017
Thiếu Hiệp Tây Nhai Tập 24 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thiếu Hiệp Tây Nhai Phim Trung Quốc 2016
Trạch Thiên Ký Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Trạch Thiên Ký Fighter Of The Destiny 2017
Tư Mỹ Nhân Tập 47 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tư Mỹ Nhân Song of Phoenix 2017
Niềm Hãnh Diện Nhà Đường Tập 14 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Niềm Hãnh Diện Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty 2017
Bạch Ngọc Đường Tập 26 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bạch Ngọc Đường Yutang 2012
Giấc Mộng Tây Du HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Giấc Mộng Tây Du Dream Journey 2016
Tiết Cương Phản Đường Tập 62 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tiết Cương Phản Đường Tùy Đường Anh Hùng 5 2016
Hoạ Tâm Sư Tập 13 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoạ Tâm Sư Hua Xin ShiPainted Heart 2017
Long Châu Truyền Kỳ HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Long Châu Truyền Kỳ Dragon Ball Legend 2017
Hoàn Châu Cách Cách / Công Chúa Hoàn Châu HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoàn Châu Cách Cách / Công Chúa Hoàn Châu My Fair Princess 1997
Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước Tập 24 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước The Journey 2017
Túy Linh Lung Tập 1 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Túy Linh Lung Lost Love In Times 2017
Cao Thủ Sa Mạc HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cao Thủ Sa Mạc Da Mo Gu Xia 2017
Ma Du Ký: Bàn Cổ Tim Tập 5 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ma Du Ký: Bàn Cổ Tim Magic Tour 1: Pangu Heart 2017
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện Journey To The West The Demons Strike Back - Demon Chapter 2017
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện :Phần 2 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện :Phần 2 Journey to the West: The Demons Strike Back 2017
Linh Châu Tập 36 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Linh Châu The Holy Pearl 2011
Trạch Thiên Ký (Animation) Tập 26 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Trạch Thiên Ký (Animation) Fighter Of The Destiny 2017
Niềm Kiêu Hãnh Nhà Đường Tập 2 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Niềm Kiêu Hãnh Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty 2017
1/14123...68...Cuối