Lang Nha Bảng :Phần 2 Tập 38 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Lang Nha Bảng :Phần 2 Nirvana in Fire :Season 2 2017
Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Tập 66 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên As Flowers Fade and Fly Across The Sky 2017
Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm Tập 44 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long Ngâm The Advisors Alliance 2: Growling Tiger Roaring Dragon 2017
Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng Tập 40 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Quốc Sĩ Vô Song Hoàng Phi Hồng Fei Hung Wong 2017
Lang Nha Bảng 2 – Phong Khởi Trường Lâm Tập 36 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Lang Nha Bảng 2 – Phong Khởi Trường Lâm Nirvana In Fire 2: The Wind Blows In Chang Lin 2017
Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh Faithful to Buddha Faithful to You 2017
Tiên Cầu Đại Chiến HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tiên Cầu Đại Chiến Soccer Killer 2017
Tây Du Ký: Công Chúa Thật Giả HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tây Du Ký: Công Chúa Thật Giả True And False Princess 2017
Phượng Tù Hoàng Tập 4 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Phượng Tù Hoàng Huang Feng Prison 2017
Yêu Miêu Truyện HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Yêu Miêu Truyện Legend of the Demon Cat 2018
Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân Your Highness 2017
Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Tập 30 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm Nirvana in Fire :Season 2 2017
Thiếu Niên Cẩm Y Vệ Tập 27 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thiếu Niên Cẩm Y Vệ The Young Imperial Guards 2017
Tú Lệ Giang Sơn Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tú Lệ Giang Sơn Singing All Along 2016
Độc Nhãn Kiếm Khách HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Độc Nhãn Kiếm Khách Voraiya 2016
Độc Nhãn Khiếm Khách :Phần 2 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Độc Nhãn Khiếm Khách :Phần 2 Voraiya :Season 2 2016
Độc Nhãn Khiếm Khách :Phần 3 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Độc Nhãn Khiếm Khách :Phần 3 Voraiya :Season 3 2017
Độc Nhãn Kiếm Khách :Phần 3 HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Độc Nhãn Kiếm Khách :Phần 3 Voraiya :Season 3 2017
Ma Du Ký: Bàn Cổ Tâm Tập 16 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ma Du Ký: Bàn Cổ Tâm Magic Tour 1: Pangu Heart 2017
Phượng Hoàng Mưu Kế Tập 54 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Phượng Hoàng Mưu Kế The Princess Wei Young 2016
1/18123...68...Cuối