Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Tập 816 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super 2015
Huyền Thoại Vikings  :Phần 3 Tập 7 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Huyền Thoại Vikings :Phần 3 Vikings Season 3 5599
Mê Cung Huyền Bí (2) Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Mê Cung Huyền Bí (2) Magi: The Labyrinth of Magic: Season 2 2013