Tuyển tập lữ lương vỹ - Danh sách lữ lương vỹ, Tân Bao Thanh Thiên (1996) mới nhất, lữ lương vỹ hay nhất, lữ lương vỹ lồng tiếng việt thuyết minh Full HD.
Tân Bao Thanh Thiên (1996) Tập 548 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tân Bao Thanh Thiên (1996) THVL1 Lồng Tiếng 1996
Bảng Phong Thần 2 (2009) Tập 479 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảng Phong Thần 2 (2009) The Legend And The Hero 2 - USLT 2009
Phú Quý Môn FFVN Tập 116 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Phú Quý Môn FFVN Born Rich FFVN - 2009
Con Đường Phú Quý Born Rich 41/41 USLT SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Con Đường Phú Quý Born Rich 41/41 USLT Con Đường Phú Quý Born Rich 41/41 USLT 2006