Tấm Lòng Người Mẹ Tập 50 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Tấm Lòng Người Mẹ All About My Mom,부탁해요, 엄마 2015
Yêu Trong Toan Tính Tập 18 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Yêu Trong Toan Tính 상류사회,High Society 2015
Ngự Y Của Hoàng Đế Tập 9 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ngự Y Của Hoàng Đế Horse Doctor 2014
Câu Chuyện Mẹ Tôi Tập 45 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Câu Chuyện Mẹ Tôi Đang cập nhật 2015
Thực Thần 2 Tập 16 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thực Thần 2 Let's Eat 2 2015
Ngày Vinh Quang SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Ngày Vinh Quang Ngay Vinh Quang 2014
Cuộc Sống Tươi Đẹp Tập 63 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cuộc Sống Tươi Đẹp Life Is Beautiful 인생은 아름다워 2010
Cuộc Sống Tuyệt Vời Tập 63 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cuộc Sống Tuyệt Vời Life Is Beautiful - USLT 2010
Mẹ Tôi Là Con Điếm SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Mẹ Tôi Là Con Điếm Mother Is A Whore 2009
Đừng Hối Tiếc Tập 32 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đừng Hối Tiếc Dont Hesitate 2009