Tuyển tập khi nha vua yeu - Danh sách khi nha vua yeu, Cộng Sự mới nhất, khi nha vua yeu hay nhất, khi nha vua yeu lồng tiếng việt thuyết minh Full HD.
Cộng Sự Tập 28 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cộng Sự The Unholy Alliance,同盟. 2017
Khi Nhà Vua Yêu Tập 40 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Khi Nhà Vua Yêu The King Loves 2017