Siêu Đầu Bếp Tập 82 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Siêu Đầu Bếp Golden Pouch 2016
Đại Ca Đầu Bếp Tập 10 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Đại Ca Đầu Bếp Otoko Meshi 2016
Học Giả Đầu Bếp Tập 12 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Học Giả Đầu Bếp Panyachon Kon Krua 2012
Thần Bếp Làm Quan Tập 28 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Thần Bếp Làm Quan Magic Chef 2011