Cô Nàng Cử Tạ, Kim Bok Joo Tập 15 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cô Nàng Cử Tạ, Kim Bok Joo Weightlifting Fairy Kim Bok Joo 2016 2016
Joo - Cô Nàng Cử Tạ Kim Bok Joo​ Tập 1 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Joo - Cô Nàng Cử Tạ Kim Bok Joo​ Weightlifting Fairy Kim Bok 2016