Chuyện Tình Bác Sĩ Tập 18 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Chuyện Tình Bác Sĩ Doctors 2016 2016
Lương Y – Bước Ngoặt Cuộc Đời Tập 20 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Lương Y – Bước Ngoặt Cuộc Đời 닥터스,Doctors 2016