Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Tập 816 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super 2015
Bí Mật Tam Giác Vàng (tập 40/40) Trọn Bộ Vtv3 SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bí Mật Tam Giác Vàng (tập 40/40) Trọn Bộ Vtv3 Bí Mật Tam Giác Vàng (tập 40/40) Trọn Bộ Vtv3 2013