Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Tập 83 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Dragon Ball Super 2015
Bảy Viên Ngọc Rồng 1986 Tập 348 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng 1986 Dragon Ball 1986
Bảy Viên Ngọc Rồng HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng Dragon Ball Evolution 2009
7 Viên Ngọc Rồng: Cooler Phục Hận SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt 7 Viên Ngọc Rồng: Cooler Phục Hận Dragon Ball Z Movie: Coolers Revenge 1991
7 Viên Ngọc Rồng: Hóa Giải Phong Ấn SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt 7 Viên Ngọc Rồng: Hóa Giải Phong Ấn Dragon Ball Z Movie: Wrath of the Dragon 1995
7 Viên Ngọc Rồng: Siêu Xayda Huyền Thoại SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt 7 Viên Ngọc Rồng: Siêu Xayda Huyền Thoại Dragon Ball Z Movie: Broly - The Legendary Super Saiyan 1993
Bảy Viên Ngọc Rồng: Chiến Binh Saiyan Tập 291 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng: Chiến Binh Saiyan Dragon Ball Z 1989
Cuộc Chiến Của Các Vị Thần HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Cuộc Chiến Của Các Vị Thần Dragon Ball Z: Battle of Gods 2013
Bảy Viên Ngọc Rồng: Xóa Sổ Người Xay Da SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng: Xóa Sổ Người Xay Da Dragonball Z Movie: Plan To Eradicate Super Saiyan 2010
7 Viên Ngọc Rồng: Sự Trở Lại Của Cooler SD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt 7 Viên Ngọc Rồng: Sự Trở Lại Của Cooler Dragon Ball Z Movie: The Return of Cooler 1992
Hậu Bảy Viên Ngọc Rồng Tập 64 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Hậu Bảy Viên Ngọc Rồng Dragon Ball GT 1996
7 Viên Ngọc Rồng: Trunks Ngoại Truyện HD Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt 7 Viên Ngọc Rồng: Trunks Ngoại Truyện DBZ: The History of Trunks 1993
Bảy Viên Ngọc Rồng: Lên Đường Tìm ngọc Tập 153 Phim Thuyết Minh Lồng Tiếng Việt Bảy Viên Ngọc Rồng: Lên Đường Tìm ngọc Dragon Ball 1986