Danh sách Phim sản xuất năm 2016

Thị Linh Diễn Võ 2/?? Thị Linh Diễn Võ Soul Buster 2016
Tình Yêu Tìm Lại 2/?? Tình Yêu Tìm Lại Tokyo Sentimental 2016
Bố Già Sát Thủ HD Bố Già Sát Thủ Blood Father 2016
Bóng Đêm HD Bóng Đêm The Darkness 2016
Truy Nã Đến Tận Cùng HD Truy Nã Đến Tận Cùng Beyond the Call to Duty 2016
Phụ Nữ Ướt Dưới Gió HD Phụ Nữ Ướt Dưới Gió Wet Woman In The Wind 2016