Danh sách Phim sản xuất năm 2013

Ngày Cuối Cùng Trên Sao Hỏa HD Ngày Cuối Cùng Trên Sao Hỏa The Last Days on Mars 2013
Ám Ảnh Ở Thác Bạc HD Ám Ảnh Ở Thác Bạc A Haunting At Silver Falls 2013
Miền Băng Giá HD Miền Băng Giá The Frozen Ground 2013
Trạm Số SD Trạm Số The Numbers Station 2013
Nữ Tình Báo HD Nữ Tình Báo The East 2013
Người Tuyển Dụng HD Người Tuyển Dụng The Employer 2013
Đương Đầu Với Thử Thách :Phần 5 HD Đương Đầu Với Thử Thách :Phần 5 Die Hard 5 : A Good Day To Die Hard 2013
Mùa Hè Bá Đạo HD Mùa Hè Bá Đạo The Kings Of Summer 2013
Tây Du SD Tây Du Saiyuki Requiem The Movie 2013
Ám Ảnh HD Ám Ảnh The Invoking 2013
Siêu Đại Chiến HQ Siêu Đại Chiến Pacific Rim 2013