Danh sách Phim sản xuất năm 1978

Thần Quyền Vô Địch SD Thần Quyền Vô Địch Bruce Li the Invincible 1978
Lễ Hội Kinh Hoàng SD Lễ Hội Kinh Hoàng Halloween 1978
Biệt Đội 10 Từ Navarone HD Biệt Đội 10 Từ Navarone Force 10 From Navarone 1978
Cô Gái Báo Thù HD Cô Gái Báo Thù I Spit On Your Grave 1978
Huyết Phù Dung HD Huyết Phù Dung The Vengeful Beauty 1978
Cô Bé Xinh Đẹp HD Cô Bé Xinh Đẹp Pretty Baby 1978
Đồi Thỏ HD Đồi Thỏ Watership Down 1978
Xà Quyền Diệt Độc Ưng HD Xà Quyền Diệt Độc Ưng Snake in the Eagles Shadow 1978
Trung Hoa Trượng Phu HD Trung Hoa Trượng Phu Heroes Of The East 1978
Lãnh Huyết Thập Tam Ưng HD Lãnh Huyết Thập Tam Ưng The Avenging Eagle 1978
Kẻ Săn Hươu HD Kẻ Săn Hươu The Deer Hunter 1978
Túy Quyền 1 HD Túy Quyền 1 Drunken Master 1 1978
Ngày Của Đàn Bà HD Ngày Của Đàn Bà I Spit on Your Grave 1978
Nhất Chiêu Bán Thức Sấm Giang Hồ HD Nhất Chiêu Bán Thức Sấm Giang Hồ Half a Loaf of Kung Fu (1978) 1978
Quyền Tinh HD Quyền Tinh Spiritual Kung Fu 1978
Giang Hồ Lãng Tử HD Giang Hồ Lãng Tử Half A Loaf Of Kungfu 1978
Cuộc Vượt Ngục Để Đời HD Cuộc Vượt Ngục Để Đời Midnight Express 1978
Cuộc Chiến Tranh Chưa Được Biết Đến 8/20 tập Cuộc Chiến Tranh Chưa Được Biết Đến The Unknown War 1978