Nam Thần Xuyên Thời Gian

Xem Phim Nam Thần Xuyên Thời Gian
Xem Phim A General, A Scholar and An Eunuch

Tập 1

Định dạng: .Thời gian chiếu: Tên tiếng Việt: Nam Thần Xuyên Thời Gian Tên tiếng Anh: A General, A Scholar and An Eunuch Tên tiếng Hoa: 超時空男臣 Đầu đề: Xuyên không Ra mắt tạo hình: 4.10.2016 Giám chế: La Vĩnh Hiền Nghệ sĩ : Nghệ sĩ & vai diễn: Tào Vĩnh Liêm - vai Tả Quang Đẩu/ Phùng Nhất Ba. Tiêu Chính Nam - vai Viên Sùng Hoán/ Vân Đại Quân. Hà Quảng Bái - vai Lý Tấn Trung/ Lý Tiểu Đông. Vương Quân Hinh - vai Quách Thiến/ Uông Dĩ San. Điền Nhụy Ni - vai Phương Huệ Chi. Khươn... Xem Thêm...
longtieng.net
bình luận
Nguồn : Nam Thần Xuyên Thời Gian