Genre :Martial Arts:

Hi-ya! Martial Arts movies films or drama. Paste counts down the 100 most exuberant, bone-cracking, pulse-racing, pleasingly absurd martial arts movies of all time.

Rồng Bay Phụng Múa 60/?? Vietnamese Speaker Dragon Dance,龙飞凤舞 Rồng Bay Phụng Múa 2015
Vùng Tử Địa :Phần 2 1/10 Episodes Vietnamese Speaker Into The Badlands Season 2 Vùng Tử Địa :Phần 2 2017
Thiết Quyền :Phần 1 8/?? Vietnamese Speaker Iron Fist - Season 1 Thiết Quyền :Phần 1 2017
Bò Đực Nổi Điên HD Raging Bull Bò Đực Nổi Điên 1980
Đại Thái Giám 99/33 Episodes The Great Eunuch Đại Thái Giám 2012
Trung Hoa Anh Hùng HD A Man Called Hero Trung Hoa Anh Hùng 1999
Tân Anh Hùng Xạ Điêu 42/12 Episodes Vietnamese Speaker Legend Of The Condor Heroes Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017
Tiểu Sư Phụ HD The Young Master Tiểu Sư Phụ 1980
Nhiệt Huyết Trường An 24/?? Vietnamese Speaker Detective Samoyeds Nhiệt Huyết Trường An 2017
Vân Trung Ca - Đại Hán Tình Duyên Chi HD Song In The Clouds Vân Trung Ca - Đại Hán Tình Duyên Chi 2015
Thích Khách Liệt Truyện 30/20 Episodes Vietnamese Speaker Men With Swords Thích Khách Liệt Truyện 2016
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện :Phần 2 HD Vietnamese Speaker Journey to the West: The Demons Strike Back Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện :Phần 2 2017
Thợ Săn Mỹ Vị 147/? Episodes Toriko Thợ Săn Mỹ Vị 2011
Như Lai Thần Chưởng HD Palm Of Ru Lai Như Lai Thần Chưởng 2014
Kỳ Tài Trương Tam Phong 40/40 Episodes Taiji Prodigy Kỳ Tài Trương Tam Phong 2001
Thần Điêu Đại Hiệp 50/32 Episodes Return Of The Condor Heroes Thần Điêu Đại Hiệp 1995
Romeo Phải Chết HD Romeo Must Die Romeo Phải Chết 2000
Linh Hồn Bạc :Phần 4 9/50 Episodes Vietnamese Speaker Gintama Season 4 Linh Hồn Bạc :Phần 4 2017
Võ Sĩ Đạo Thái HD The Samurai of Ayothaya Võ Sĩ Đạo Thái 2010
Cung Sư Huyền Thoại HD Vietnamese Speaker Judge Archer Cung Sư Huyền Thoại 2012
1/55123...68...Cuối