List moives China vietsub film voice overs

List moives China - Phim Trung Quốc:
Trạch Thiên Ký 51/45 phút Vietnamese Speaker Fighter Of The Destiny Trạch Thiên Ký 2017
Cực Phẩm Tân Nương 2015 31/?? Vietnamese Speaker My Amazing Bride Cực Phẩm Tân Nương 2015 2015
Hoan Lạc Tụng :Phần 2 33/52 Episodes Vietnamese Speaker Ode To Joy 2 Hoan Lạc Tụng :Phần 2 2017
Cô Vợ Hồ Tiên Của Tôi HD Cô Vợ Hồ Tiên Của Tôi Cô Vợ Hồ Tiên Của Tôi 2017
Cầu Hôn Đại Tác Chiến 18/24 Episodes Vietnamese Speaker Operation Love Cầu Hôn Đại Tác Chiến 2017
Hoạ Tâm Sư 16/20 Episodes Vietnamese Speaker Hua Xin ShiPainted Heart Hoạ Tâm Sư 2017
Tư Mỹ Nhân 51/50 Episodes Vietnamese Speaker Song of Phoenix Tư Mỹ Nhân 2017
Đoàn Thiếu Niên Năng Lượng 9/18 Episodes Vietnamese Speaker Super Boys Đoàn Thiếu Niên Năng Lượng 2017
Thần Y Truyền Kỳ 22/?? Vietnamese Speaker The Divine Doctor Thần Y Truyền Kỳ 2015
Hoan Hỷ Huyện Lệnh 26/?? Vietnamese Speaker Happy Magistrate Hoan Hỷ Huyện Lệnh 2016
Niềm Hãnh Diện Nhà Đường 16/?? Vietnamese Speaker The Glory Of Tang Dynasty Niềm Hãnh Diện Nhà Đường 2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi 33/ Episodes Phim Trung Quốc Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi 2017
Nhan Trị Sơn Hải Kinh HD Shan Hai Jing Nhan Trị Sơn Hải Kinh 2017
Be With You 7/ Episodes Phim Trung Quốc Be With You 2017
Double Sweet Wife 9/ Episodes Phim Trung Quốc Double Sweet Wife 2017
Stand By Me 7/ Episodes Phim Trung Quốc Stand By Me 2017
Ode To Joy :Phần 2 34/ Episodes Phim Trung Quốc Ode To Joy :Phần 2 2017
Tổng Tài Sủng Nhầm Cô Vợ Thế Thân 9/40 Episodes Double Sweet Wife Tổng Tài Sủng Nhầm Cô Vợ Thế Thân 2017
Song Of Phoenix 54/ Episodes Phim Trung Quốc Song Of Phoenix 2017
Happiness Of An Angel 2/ Episodes Phim Trung Quốc Happiness Of An Angel 2017
1/207123...68...Cuối