Genre :Adventure:

Want to know what the best Action & Adventure movies according to critics? Check out our list of the top 100 Action & Adventure movies

Mũi Tên Xanh :Phần 5 17/24 Episodes Vietnamese Speaker Arrow Season 5 Mũi Tên Xanh :Phần 5 2016
Người Hùng Tia Chớp :Phần 3 17/ Episodes Vietnamese Speaker The Flash Season 3 Người Hùng Tia Chớp :Phần 3 2016
Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 6 13/23 Episodes Vietnamese Speaker Once Upon A Time Season 6 Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 6 2016
Giải Cứu Thế Giới Trò Chơi HD Barbie Video Game Hero Giải Cứu Thế Giới Trò Chơi 2017
Vùng Tử Địa :Phần 2 1/10 Episodes Vietnamese Speaker Into The Badlands Season 2 Vùng Tử Địa :Phần 2 2017
Thiết Quyền :Phần 1 8/?? Vietnamese Speaker Iron Fist - Season 1 Thiết Quyền :Phần 1 2017
Ultraman Tiga & Ultraman Dyna & Ultraman Gaia: Battle In Hyperspace Movie HD Ultraman Tiga & Ultraman Dyna & Ultraman Gaia: Battle in Hyperspace Movie Ultraman Tiga & Ultraman Dyna & Ultraman Gaia: Battle In Hyperspace Movie 1998
Đối Đầu Với Những Chiến Binh Vũ Trụ :Phần 1 HD Power Rangers Ninja Steel - Season 1 Đối Đầu Với Những Chiến Binh Vũ Trụ :Phần 1 2017
Siêu Nhân Điện Quang Zero 4/?? Ultraman Zero: The Chronicle Siêu Nhân Điện Quang Zero 2017
Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp 82/60 Episodes Vietnamese Speaker Dragon Ball Super Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp 2015
Giấc Mơ Về Miền Đất Hứa HD Sin Nombre Giấc Mơ Về Miền Đất Hứa 2009
Chuyến Đi Kì Thú HD Land Ho! Chuyến Đi Kì Thú 2014
Xác Sống :Phần 7 14/16 Episodes Vietnamese Speaker The Walking Dead Season 7 Xác Sống :Phần 7 2016
Tổ Quốc :Phần 6 6/12 Episodes Homeland :Phần 6 Tổ Quốc :Phần 6 2017
Arthur Và Những Người Bạn Vô Hình HD Arthur And The Invisibles Arthur Và Những Người Bạn Vô Hình 2006
Cô Gái Siêu Nhân :Phần 2 16/22 Episodes Vietnamese Speaker Supergirl Season 2 Cô Gái Siêu Nhân :Phần 2 2016
Siêu Nhân Điện Quang S HD Ultraman Ginga S Siêu Nhân Điện Quang S 2014
Cậu Bé Siêu Tốc HD Turbo Kid Cậu Bé Siêu Tốc 2015
Ultraman Ginga S 16/?? Ultraman Ginga S Ultraman Ginga S 2014
Chiến Binh Kamen Ex-Aid HD Kamen Rider Ex-Aid Chiến Binh Kamen Ex-Aid 2016
1/102123...68...Cuối