List moives Hong Kong vietsub film voice overs

List moives Hong Kong - Phim Hồng Kông:
Binh Đoàn Phái Yếu 27/?? Vietnamese Speaker My Unfair Lady,懂撒嬌的女人 Binh Đoàn Phái Yếu 2017
Chân Tâm Anh Hùng HD A Hero Never Dies Chân Tâm Anh Hùng 1998
Kẻ Lưu Vong HD The Adventurers Kẻ Lưu Vong 1995
Túy Quyền Tô Khất Nhi - Anh Hùng Tô Thất Nhi HD Heroes Among Heroes Túy Quyền Tô Khất Nhi - Anh Hùng Tô Thất Nhi 1993
Đặc Cảnh Đồ Long HD Tiger Cage Đặc Cảnh Đồ Long 1988
Cương Thi Diệt Tà HD The Musical Vampire Cương Thi Diệt Tà 1992
Kẻ Bắt Cóc HD The Missing Kẻ Bắt Cóc 2017
Cao Thủ Mạt Chược HD Kung Fu Mahjong Cao Thủ Mạt Chược 2005
Cao Thủ Mạt Chược :Phần 2 HD Kung Fu Mahjong :Season :Season 2 Cao Thủ Mạt Chược :Phần 2 2005
Binh Đoàn Phái Yếu Tập 24/?? My Unfair Lady Binh Đoàn Phái Yếu Tập 2017
Thần Bài :Phần 2 HD God Of Gamblers :Season :Season :Season 2 Thần Bài :Phần 2 1991
Đặc Cảnh Diệt Ma HD Magic Cop Đặc Cảnh Diệt Ma 1990
Thừa ThắngXông Lên 28/?? Vietnamese Speaker Burning Hands Thừa ThắngXông Lên 2017
Con Rối Hào Môn/mạc Hậu Ngoạn Gia HD Two Steps From Heaven Con Rối Hào Môn/mạc Hậu Ngoạn Gia 2016
Ân Tình Chưa Phai 20/?? Journey Of Love Ân Tình Chưa Phai 1994
Tình Yêu Là Mù Quáng 20/?? Love Is Blind Tình Yêu Là Mù Quáng 1994
Người Yêu Muôn Thuở 20/?? Vietnamese Speaker 千歲情人 ,Eternity Người Yêu Muôn Thuở
Tân Niệm Phát Tài HD Fat Choi Spirit Tân Niệm Phát Tài 2002
Trăm Năm Hạnh Phúc HD Love For All Seasons Trăm Năm Hạnh Phúc 2003
Gián Điệp / Điệp Huyết Trường Thiên 30/?? No Reserve Gián Điệp / Điệp Huyết Trường Thiên 2016
1/60123...68...Cuối