Genre :Action:

Want to know what the best Action & Adventure movies according to critics? Check out our list of the top 100 Action & Adventure movies, ranked by …

Mũi Tên Xanh :Phần 5 17/24 Episodes Vietnamese Speaker Arrow Season 5 Mũi Tên Xanh :Phần 5 2016
Người Hùng Tia Chớp :Phần 3 17/ Episodes Vietnamese Speaker The Flash Season 3 Người Hùng Tia Chớp :Phần 3 2016
Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 6 13/23 Episodes Vietnamese Speaker Once Upon A Time Season 6 Ngày Xửa Ngày Xưa :Phần 6 2016
Thiết Quyền 4/13 Episodes Iron Fist Thiết Quyền 2017
Giải Cứu Thế Giới Trò Chơi HD Barbie Video Game Hero Giải Cứu Thế Giới Trò Chơi 2017
Vùng Tử Địa :Phần 2 1/10 Episodes Vietnamese Speaker Into The Badlands Season 2 Vùng Tử Địa :Phần 2 2017
Cưỡng Đoạt :Phần 1 4/20 Episodes Vietnamese Speaker Taken Season 1 Cưỡng Đoạt :Phần 1 2017
Thiết Quyền :Phần 1 8/?? Vietnamese Speaker Iron Fist - Season 1 Thiết Quyền :Phần 1 2017
Ultraman Tiga & Ultraman Dyna & Ultraman Gaia: Battle In Hyperspace Movie HD Ultraman Tiga & Ultraman Dyna & Ultraman Gaia: Battle in Hyperspace Movie Ultraman Tiga & Ultraman Dyna & Ultraman Gaia: Battle In Hyperspace Movie 1998
Học Viện Điệp Viên :Phần 2 14/7 Episodes Quantico Season 2 Học Viện Điệp Viên :Phần 2 2016
Siêu Nhân Điện Quang Zero 4/?? Ultraman Zero: The Chronicle Siêu Nhân Điện Quang Zero 2017
Bò Đực Nổi Điên HD Raging Bull Bò Đực Nổi Điên 1980
Huyền Thoại Võ Sĩ HD The Fighter Huyền Thoại Võ Sĩ 2010
Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp 82/60 Episodes Vietnamese Speaker Dragon Ball Super Bảy Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp 2015
Thiên Tài Lập Dị :Phần 3 HD Scorpion - Season 3 Thiên Tài Lập Dị :Phần 3 2016
24H Chống Khủng Bố :Phần 1 8/12 Episodes Vietnamese Speaker 24: Legacy Season 1 24H Chống Khủng Bố :Phần 1 2017
Tòa Án Lương Tâm :Phần 2 HD Ghetto Justice 2 Tòa Án Lương Tâm :Phần 2 2012
Chiến Binh Chó Sói HD Vietnamese Speaker Dog Soldiers Chiến Binh Chó Sói 2002
Phản Xã Hội HD Anti-Social Phản Xã Hội 2015
Giấc Mơ Về Miền Đất Hứa HD Sin Nombre Giấc Mơ Về Miền Đất Hứa 2009
1/348123...68...Cuối