Danh Sách: phim do Đạo Diễn Andrew Kreisberg Chỉ Đạo Sản Xuất

Xem Phim của Đạo Diễn Andrew Kreisberg Miễn phí chất lượng cao thuyết minh vietsub
Cô Gái Siêu Nhân :Phần 3 Trọn Bộ Cô Gái Siêu Nhân :Phần 3 Supergirl :Season 3 2017
Cô Gái Siêu Nhân :Phần 3 20/22 tập Cô Gái Siêu Nhân :Phần 3 Supergirl :Season 3 2017
Cô Gái Siêu Nhân :Phần 2 Trọn Bộ Cô Gái Siêu Nhân :Phần 2 Supergirl Season 2 2016
Người Hùng Tia Chớp :Phần 4 Trọn Bộ Người Hùng Tia Chớp :Phần 4 The Flash :Season 4 2017
Người Hùng Tia Chớp :Phần 4 23/23 tập Người Hùng Tia Chớp :Phần 4 The Flash :Season 4 2017
Huyền Thoại Ngày Mai :Phần 3 Trọn Bộ Huyền Thoại Ngày Mai :Phần 3 Legends Of Tomorrow :Season 3 2017
Cô Gái Siêu Nhân:Phần 2 6/22 tập Cô Gái Siêu Nhân:Phần 2 Supergirl Season 2 2016
Người Hùng Tia Chớp:Phần 3 6/23 tập Người Hùng Tia Chớp:Phần 3 The Flash Season 3 2016
Người Hùng Tia Chớp 3 5/23 tập Người Hùng Tia Chớp 3 The Flash Season 3 2016
Huyền Thoại Ngày Mai :Phần 2 3/13 tập Huyền Thoại Ngày Mai :Phần 2 Legends Of Tomorrow Season 2 2016
Người Hùng Tia Chớp 2 Trọn Bộ Người Hùng Tia Chớp 2 The Flash Season 2 2015
Những Huyền Thoại Của Tương Lai :Phần 1 Trọn Bộ Những Huyền Thoại Của Tương Lai :Phần 1 Legends of Tomorrow Season 1 (2016) 2016
Cô Gái Siêu Nhân:phần 1 21/23 tập Cô Gái Siêu Nhân:phần 1 Supergirl :Phần 1 (2015) 2015
Huyền Thoại Ngày Mai :phần 1 9/16 tập Huyền Thoại Ngày Mai :phần 1 Legends Of Tomorrow Season 1 2016