Binh Đoàn Phái Yếu

Xem Phim Binh Đoàn Phái Yếu
Xem Phim My Unfair Lady,懂撒嬌的女人

Tập 1

Định dạng: .Thời gian chiếu: Tên Tiếng Hoa: 懂撒嬌的女人 Tên việt: Binh Đoàn Phái Yếu Tên Tiếng Anh: My Unfair Lady Số tập: 28 Giám chế: Quan Thụ Minh Nghệ sĩ: Lâm Văn Long - Văn Niệm Thâm (Gordon) Tuyên Huyên - Lăng Mẫn Vương Hạo Tín - Trình Nhật Huy Đường Thi Vịnh - Lăng Vũ Cần (Cherry) Lê Nặc Ý - Hà Chí Siêu (Hanson) Cao Hải Ninh - Điền Mật Đàm Khải Kỳ - Trần Khải Trừng Lưu Đan - Lăng Đại Uy Trương Vỹ Thuần Trương Đạt Luân - Oscar Viên Khiết Nghi - Carmen Viên Văn Kiệt Lâm V... Xem Thêm...
longtieng.net
bình luận
Nguồn : Binh Đoàn Phái Yếu